Företaget bildades i Luleå 1978 för att möta efterfrågan på miljövänligare håltagning främst i betong. Att ta hål i betong innan vattenkylda diamantverktyg började användas innebar en stor risk för arbetstagaren med avseende på damm och buller. Mejsling eller bilning förekommer även idag men är i regel ett komplement till diamanthåltagningen.


Det var tre tidigare arbetskamrater i ett konkursdrabbat bolag som startade upp med enbart håltagning på menyn. Dem använde eldrivna borrmaskiner såsom Black&Decker samt Diamant Boart. Väggsågen kom från Dimas och hade en 10-hästars elmotor som vägde 141 kg. Karax var ett bolag som senare kunde leverera en lättare väggsåg med hälften så många kilo och hästkrafter. Dimas utvecklade ett borrsystem med runda pelare av stål med tillhörande teleskoputrustning och ”kors” för att borra i vägg. De kom också med en trefasmotor till denna utrustning. Golvsågarna känns igen som de som används än idag.


Maskinerna som beskrivs ovan innebar att arbetet blev väldigt slitsamt och utvecklingen har som tur var gått framåt till idag lätta och högfrekventa maskiner.


Det första riktiga jobbet var åt dåvarande BPA i Luleå som då byggde om till det som blev OK-center idag. Arbetet bestod av borrning och uppsågning i golv för ny ränna till det som idag är gör-det-själv hall.


Uppdragen har under dessa trettio år varierat både i omfattning och i geografisk spridning. Luleå Hålmetodik AB gör inte bara jobb i Luleå utan även Boden, Piteå, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Kiruna och Gällivare med omnejd. Med andra ord fixar vi betonghåltagningen i hela Norrbotten, även Västerbotten. När vårdcentralen på Björksskatan byggdes var det tredje bygget i Sverige där inga ursparningar gjordes vid gjutning av bjälklag. Vi borrade alla hål för värme och andra installationer. Vid bygget av Sunderby Sjukhus gjordes likadant och Hålmetodik fick förtroendet att göra all håltagning.


Maskiner gör jobbet men det är gubbarna som är vår största tillgång.


2005 köptes företaget upp av Bohmans Betongborrning, Gunnar Boman, som fungerade som moderbolag åt Luleå Hålmetodik AB. Vid detta köp tillfördes både kompetens och maskiner. Rivningsrobotar hade inte använts i företaget innan men sen uppköpet fungerar dessa som ett bra komplement till verksamheten.

 

Vi har idag alla tänkbara maskiner för att forcera betong och vi försöker hela tiden uppdatera maskinsidan för att effektivisera arbetet.


Idag ägs företaget av Gunnars son, Johannes Boman och dotter, Fanny Stenberg.

 

Integritetspolicy för anställda: http://halmetodik.se/integritetspolicy-anstalld/


Integritetspolicy för våra kunder http://halmetodik.se/integritetspolicy-kund/

MISSION


  • Kommunikation
  • Ansvarighet
  • Professionalism
  • Team Management

VISION

 

  • Säkerhet
  • Integritet
  • Kvalitet
  • Gemenskap

Vi finns till för att hjälpa Er att nå Era mål!

Med anledning av coronaviruset framfart världen över ser vi en minskad orderingång och sämre beläggning framöver. 


Därför tar vi tacksamt emot alla typer av arbeten och förfrågningar, även utanför vårt egentliga arbetsområde. Målet för oss är att inte behöva säga upp personal under och efter den krisperiod Sverige och övriga världen nu befinner sig i pga. coronavirusets framfart.