För att arbetet ska flyta på smidigt, snabbt och enkelt ber vi dig läsa igenom cheklistan.

 • Krävs bygglov för arbetet?
 • Är konstruktionen bärande?
 • Krävs avväxlingar eller stämpningar före arbetes start?
 • Tillåts översågning i hörn?
 • Håller konstruktionen för våra maskiner och arbeten?
 • Finns dolda installationer (t.ex. rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?
 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?
 • Finns tillgång till el: 16, 25 eller 63A säkringar?
 • De flesta sågningar och rivningsrobotar behöver 25A.
 • Borrningar dim <325 mm, Väggar <300 mm behöver 10A
 • Borrning dim > 325 mm, väggar >300 mm behöver 16A
 • Finns tryckvatten för sågning/borrning och avlopp för kylvatten?
 • Tål arbetsplatsen vatten och fukt?
 • Vid temperatur under 0 grader måste arbetsområde kasuneras in och värme tillföras.
 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (t.ex. ljud, damm, buller eller vatten)?
 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?
 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?
 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?
 • Läs även igenom vår integritetspolicy! http://halmetodik.se/integritetspolicy/