Hålmetodiks historia under fyrtio år.

Luleå Hålmetodik AB bildades 1978 för att möta efterfrågan på miljövänligare håltagning främst i betong. Att ta hål i betong innan vattenkylda diamantverktyg började användas innebar en stor risk för arbetstagaren med avseende på damm och buller. Mejsling eller bilning förekommer även idag men är i regel ett komplement till diamanthåltagningen.

Vi var tre tidigare arbetskamrater i ett konkursdrabbat bolag som startade upp med enbart håltagning på menyn. Vi använde eldrivna borrmaskiner såsom Black&Decker samt Diamant Boart. Väggsågen kom från Dimas och hade en 10-hästars elmotor som vägde 141 kg. Karax var ett bolag som senare kunde leverera en lättare väggsåg med hälften så många kilo och hästkrafter. Dimas utvecklade ett borrsystem med runda pelare av stål med tillhörande teleskoputrustning och ”kors” för att borra i vägg. De kom också med en trefasmotor till denna utrustning. Golvsågarna känns igen som de som används än idag.

Maskinerna som beskrivs ovan innebar att arbetet blev väldigt slitsamt och utvecklingen har som tur var gått framåt till idag lätta och högfrekventa maskiner.

Vårt första riktiga jobb var åt dåvarande BPA som då byggde om till det som blev OK-center idag. Arbetet bestod av borrning och uppsågning i golv för ny ränna till det som idag är gör-det-själv hall.

Uppdragen har under dessa trettio år varierat både i omfattning och i geografisk spridning.Vi har arbetat i hela Norrbotten, norra Västerbotten samt från Mo i Rana i söder till Narvik i norra Norge. När vårdcentralen på Björksskatan byggdes var det tredje bygget i Sverige där inga ursparningar gjordes vid gjutning av bjälklag. Vi borrade alla hål för värme och andra installationer. Vid bygget av Sunderby Sjukhus gjordes likadant och Hålmetodik fick förtroendet att göra all håltagning.

Bolaget har under dessa år haft en rad anställda men sen många år har vi en arbetsstyrka som är väldigt sammansvetsad. Vi har flera anställda som har jobbat mer än tjugo år i bolaget. Dessa anställda är idag ryggraden i Hålmetodik.

Maskiner gör jobbet men det är gubbarna som är vår största tillgång.

2005 köptes företaget upp av Bohmans Betongborrning som fungerar som moderbolag åt Luleå Hålmetodik AB. Vid detta köp tillfördes både kompetens och maskiner. Rivningsrobotar hade inte använts i företaget innan men sen uppköpet fungerar dessa som ett bra komplement till verksamheten.

 

Vi har idag alla tänkbara maskiner för att forcera betong och vi försöker hela tiden uppdatera maskinsidan för att effektivisera arbetet.

 

Integritetspolicy för anställda: http://halmetodik.se/integritetspolicy-anstalld/